RSS

มาตรการส่งเสริม


โครงการที่ส่งเสริมสะท้อนความสำเร็จของโรงเรียน

1.  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

2.  โครงการยุวเกษตร

3.  โครงการอรุณรุ่งที่รุ่งอรุณ

4.  โครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง

5.  กิจกรรมการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

6.  กิจกรรมแยกขยะ

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: