RSS

Category Archives: อบรมที่โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพฯ

อบรมที่โรงแรม Maxx


อบรมที่โรงแรม Maxx  พระราม 9   อบรมวันแรก สนุกมาก วันที่ 2 ยิ่งได้ความรู้มากอีก ชอบมากเลย พิธีกรบรรยายดีมากเลย แต่คิดถึงเด็กๆที่โรงเรียนมากกว่า  ตอนเช้าอบรมเรื่อง WordPress.com  ได้รู้จักเพื่อนครูมากมาย

ประธาน ดร.กมล ยอดคล้าย มาเปิดโครงการ  “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”

ความหมายของคำว่า “ครู”
ครูคือผู้เป็นที่พึ่ง ในตำบลหมู่บ้านในชนบท เมื่อชาวบ้านมีปัญหาอะไร ก็มักจะไปหาครู ไปถาม ไปขอให้ ช่วยตัดสิน ว่าอะไรผิดอะไรถูก เพราะเขามีความมั่นใจว่า ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ พร้อมด้วย ความเมตตากรุณา ยินดีที่จะช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นที่พึ่ง ซึ่งจะให้คำปรึกษาหารือ แก่เขาได้ นี่เป็นเกียรติของครูที่ควรแก่การภาคภูมิใจ

ครูคือผู้เปิดประตูคอก เจ้าประคุณท่านอาจารย์สวนโมกข์ท่านใช้คำพูดว่า ครูเป็นผู้เปิดประตูคอก ที่ขังสัตว์ ไว้ในความมืด ให้ได้ออกไปสู่แสงสว่าง หรือเป็นผู้เปิดประตูคุกแห่งอวิชชา ให้สัตว์ออกมา เสียจากความโง่เขลา

 

Advertisements